Aktualności

Zamówienie publiczne na nauczycieli prowadzących koła naukowe.

      Informujemy, że na stronie internetowej WAT zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym na nauczycieli prowadzących koła naukowe. Tym samym dopełniamy kolejny obowiązek formalny związany z realizacją projektu. W sprawach związanych z zamówieniem publicznym prosimy o ewentualny kontakt z drem Leszkiem Brzeźnym, tel. +48 22 683 96 58 lub +48 22 683 95 56

Zgodnie z warunkami ogłoszenia podanego pod adresem http://www.bip.wat.edu.pl/ nauczyciele spełniający warunki formalne składają oferty łączne na prowadzenie kół naukowych w każdej ze szkół (jedna oferta na jedną szkołę).

 

Obecnie trwa rozpatrywanie złożonych ofert.

Zakończona instalacja tablic interaktywnych

W październiku 2013 r. została zakończona instalacja tablic interaktywnych wraz z projektorami HD i kamerami internetowymi w 40-stu szkołach uczestniczących w projekcie oraz w budynku głównym WAT. Dziękujemy za współpracę przy instalacji i życzymy miłego użytkowania tablic z osprzętem.

Aktualne działania.

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie prowadzimy następujące działania:

  1. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne programy nauczania z przedmiotów matematyka, fizyka, biologia i chemia

  2. Wyłoniliśmy ekspertów do spraw jakości kształcenia - ACE Augustów

  3. Zostali zatrudnieni konsultanci ds. jakości wdrażanych programów

  4. Kończymy instalowanie zestawów tablic interaktywnych

  5. Wprowadzamy dane o szkołach, ekspertach i uczniach do systemu PEFS

  6. Trwają prace związane z przeprowadzeniem testów sprawdzających dla uczniów - koordynuje ACE Augustów

  7. Rozpoczęliśmy procedurę przetargową związaną z wyłonieniem nauczycieli prowadzących koła naukowe. Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne pod adresem: http://www.bip.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=19

  8. Pracujemy nad skorygowaniem i uaktualnieniem witryny internetowej projektu

  9. Na finiszu jest realizacja platformy e-learningowej. Wkrótce będziemy gotowi pokazać ją Państwu.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.